Aktualnosci
ŚLADAMI OPOWIEŚCI Z PRZESZŁOŚCI POGRANICZA
Relacje międzyetniczne i kształtowanie się społeczności wsi w pamięci mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego na przykładzie miejscowości Krynki

Ukazała się właśnie zatytułowana w ten sposób publikacja, będą efektem dwuletniej pracy naszego stowarzyszenia w podlaskich Krynkach. Podsumowuje ona badania nad pamięcią mieszkańców prowadzone w ramach dwóch realizowanych przez nas projektów:
  • "Śladami opowieści z przeszłości Podlasia"
  • "Odmalować harmonię wielokulturowego miasteczka"
W sobotę 30 stycznia 2010 r. w bydynku dawnej synagogi Kaukaskiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krynek promujące publikację i prezentujące wyniki badań. Organizując je chcieliśmy podziękować mieszkańcom za udział w naszych działaniach. Dla uczestniczących w nim mieszkańców Krynek spotkanie stało się również okazją do podzielenia się z innymi opowieściami na temat przeszłości i wspólnego wspominania.

Zobacz PLAKAT zapraszający na spotkanie.

Więcej informacji o tym, co wydarzyło się w Krynkach podczas dwóch lat naszej pracy można znaleźć na STRONIE PROJEKTU!


DIALOGI Z SĄSIADAMI 2.0: AKADEMIA PATRZENIA PONAD GRANICAMI

Dobiegło końca seminarium dla studentów oraz młodych działaczy organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy, Białorusi oraz Niemiec zorganizowane w ramach projektu w dniach 3 - 9 sierpnia 2009 roku w Czernichowie i Kiowie na Ukrainie.

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem międzynarodowego portalu internetowego, będącego efektem ukraińskiego spotkania.

Więcej informacji na temat naszych działań zawiera OPIS PROJEKTU.

Jest nam niezmiernie przyjemnie, że możemy oznajmić, iż uczestnik realizowanego przez nas w 2008 r. projektu Śladami opowieści z przeszłości Podlasia, Łukasz Ziółkowski, zdobył drugą nagrodę w 5. edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez niemiecką organizację "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" Stiftung! Zarówno zdjęcie Łukasza, jak i inne nagrodzone prace obejrzeć można na stronie FUNDACJI

Fundacja nagrodziła jednocześnie naszą organizację za poziom realizacji powyższego projektu. Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy!!!


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej podsumowującej polsko-niemiecko-białoruski projekt Śladami opowieści z przeszłości Podlasia!

Na stronę w trzech wersjach językowych wejść można TUTAJ

Zapraszamy także do zapoznania się z przygotowaną przez nas w trzech językach BROSZURĄ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT.


Z wielką przyjemnością pragniemy zakomunikować, iż komisja ekspertów działająca przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego przyznała naszemu Stowarzyszeniu dotację na realizację skierowanego do studentów projektu Śladami opowieści z przeszłości Podlasia – międzynarodowy obóz naukowy w Krynkach!!!

Już wkrótce więcej informacji na stronie projektu...

Zapraszamy do ściągnięcia publikacji pt. "Jak prowadzić DIALOGI Z SĄSIADAMI z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej"
W 3 wersjach językowych znajduje się na stronie naszego projektu "DIALOGI Z SĄSIADAMI"

Proponujemy lekturę tekstów na temat kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej!
-na początek Rumunia i tekst Bartłomieja Błesznowskiego, pt. Kultura jako choroba i jako wyzwolenie–ahorecja źródłem paidei Constantina Noiki
oraz tekst Filipa Pazderskiego na temat roli pamięci w ksztaltowaniu się dialogu między narodami w naszej części Europy
Czemu przeszłość się pamięta!!!
Teksty są także dostępne w naszej Czytelni na podstronie Nasze projekty.
Zapraszamy także do lektury nowej publikacji anglojęzycznej na temat metod pracy w ramach edukacji międzykulturowej
- Exploring Quality in Cultural Diversity Training